MAREK GAŁĄZKA – muzyk, reżyser, autor tekstów, animator kultury – urodził się 17 lutego 1954 roku w Szczecinie. Dzieciństwo spędził w Warszawie. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Grudziądzu w 1973 roku, gdzie już wówczas zajmował się amatorsko twórczością Edwarda Stachury. W 1978 roku na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał dyplom na kierunku pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej. Po ukończeniu studiów przyjechał na Mazury, gdzie w Oleckim Ośrodku Kultury podjął pracę jako instruktor do spraw teatru. Założył teatr AGT i 24.03.1979 roku (równo cztery miesiące przed śmiercią Stachury) wraz z teatrem debiutował spektaklem „Wędrowanie” według poezji Edwarda Stachury. W spektaklu tym, którego jest scenarzystą i reżyserem, wykonał kilka piosenek Edwarda Stachury z własną muzyką.
W 1980 roku założył grupę balladową Po Drodze, z którą otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki na festiwalu „Śpiewajmy poezję” (Olsztyn 1981). Potem wraz z grupą
i teatrem brał udział w programach telewizyjnych, nagraniach radiowych, spektaklach teatrów zawodowych w Warszawie i Szczecinie.
W 1982 roku otrzymał nagrodę czasopisma "Krajobrazy" i wojewody suwalskiego „Za odwagę w myśleniu i działaniu" w dziedzinie kultury i sztuki, zaś w 1984 roku „Wawrzyn Radaru” (tygodnik społeczno-kulturalny) w dziedzinie animacji kultury za całokształt działalności i popularyzację twórczości Edwarda Stachury.
W latach 1984-86 przebywał w Trójmieście, gdzie prowadził Akademicki Ośrodek Teatralny na Uniwersytecie Gdańskim. W 1987 roku wrócił z Trójmiasta do Olecka. W tym czasie bardzo dużo koncertował. W maju 1989 roku brał aktywny udział w kampanii wyborczej „Solidarności" w regionie Pojezierze na rzecz przyszłych posłów i senatorów, m.in. B. Geremka i A. Wajdy. W latach 1989-91 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Narkomanów w Rudziszkach koło Węgorzewa.
W lipcu 1991 roku ponownie wrócił do pracy w Domu Kultury w Olecku.
W 1993 roku reaktywował grupę „Po Drodze” i wziął udział w XX Spotkaniach „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie.

Wraz z grupą koncertował w całej Polsce oraz Hamburgu, Kownie, a samodzielnie w Budapeszcie, Sofii, Grenoble, Lyonie, także w Wielkiej Brytanii w Londynie, Kindenminster i Bristolu.

 W 1994 roku współtworzy i zostaje dyrektorem artystyczno-programowym (również wszystkie pozostałe edycje) Przystanku Olecko i Przystanku Gołdap.
Od dwudziestu jeden lat jest głównym pomysłodawcą i realizatorem corocznych „Spotkań
z Teatrem i Sztuką SZTAMA”, które odbywają się w Olecku. Był jednym z inicjatorów założenia i pomysłodawcą nazwy Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku. Od roku 1999 jest jego prezesem.
W ramach stowarzyszenia zrealizował kilka interesujących projektów artystycznych:
„Zjawiska Kulturowe", „Kulturotwórcza Rola Prowincji”, „Ekologia Sztuki – Sztuka Ekologii”, „Sztuka awangardowa? Ocalenie, Enklawa, Ucieczka?”.
Z okazji dwudziestej rocznicy śmierci Edwarda Stachury zrealizował projekt „20 lat później, czyli spotkanie z Edwardem Stachurą w mieście O.”
W roku 1999 otrzymał nagrodę Marszałka Sejmiku Samorządowego Warmii i Mazur.
W marcu 2000 roku odebrał z rąk Ministra Kultury i Sztuki nagrodę Animatora Kultury. 14.10.2000 roku podczas Kongresu Kultury Warmii, Mazur i Powiśla poprowadził spotkanie w grupie tematycznej pt. Kończy się epoka wariatów i szaleńców, czyli garść wspomnień i refleksji starego kaowca na temat upowszechniania i uczestnictwa w kulturze w epoce przemian ustrojowych (plik txt).
Po nagraniu koncertu z grupą „Po Drodze” w radiu Białystok w styczniu 2000 roku wystąpił w programie TVP 3 pt. „Nie zawsze po drodze”. W 2001 roku zespół przestał istnieć.
Od maja 2001 Marek Gałązka zaczął koncertować ze swoimi synami. W czerwcu tego roku Marcin Gałązka w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku obronił pracę magisterską pt: Marek Gałązka – artysta, animator kultury w Olecku w latach 1978–2000.
2002 to rok rozwijającej sie działalności koncertowej z zespołem z synami, kontynuacji projektów „Przystanek Olecko” i „Sztama” oraz rok wyborów samorządowych, w których ponownie wybrano go radnym z ramienia Przyszłości Ziemi Oleckiej. Obecnie jest dyrektorem Oleckiego Centrum Kultury i przestał pełnić funkcję radnego. W dalszym ciągu jeździ po kraju i prezentuje recital: „Stachurę śpiewa Marek Gałązka”.
Wydał 4 kasety i 4 płyty CD.
Nakładem wydawnictwa Dalmafon ukazała się płyta CD pt. Marek Gałązka Po Drodze Przystanek Olecko, podsumowująca dorobek Marka Gałązki z grupą "Po Drodze".
Od 2004 roku po zmianach struktury organizacyjnej i nazwy Marek Gałązka jest dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku Mazury Garbate.
Od 6 maja 2006 r. Marek Gałązka przedłużył dyrektorski kontrakt menadżerski w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Olecku z Burmistrzem Olecka Wacławem Olszewskim.
W tym samym miesiącu ukazała się płyta przy współpracy Tymona Tymańskiego "Tu Stacja Sopot" oraz płyta "Piosenki Edwarda Stachury Śpiewa Marek Gałązka".

W 2007 roku Marek Gałązka został odznaczony medalem GLORIA ARTIS - zasłużony dla kultury.

Obecnie prowadzi własną agencję artystyczną i po okresie współpracy z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie (2008-2010) pracuje nad koncepcją Multimedialnych Centrów Sztuki Współczesnej i Ośrodków Kultury Alternatywnej, a artystycznie nad materiałem całkowicie autorskim do swojej najnowszej płyty, która będzie się nazywała właśnie - AUTORSKA. Jest twórcą wydarzenia artystycznego SOPOT BARDS MEETING, które miało miejsce w 2008 w Operze Leśnej i będzie kontynuowane, ale już w innym miejscu.


Ostatnia zmiana: 08 grudnia 2010 w@m